Međunarodne aktivnosti

  • Sudjelovanje na godišnjem E.S. OKU konferencijama i radionicama u cilju edukacije i prikupljanja novih saznanja o PKU
  • Suradnja s međunarodnim PKU udrugama (Austrija, Njemačka, Mađarska, Slovenija...)
  • Sudjelovanje na I. i II. PKU regionalnoj konferenciji za JI Europu u Budimpešti
  • Sudjelovanje na više međunarodnih PKU tečajeva kuhanja (Njemačka, Mađarska, Slovenija)
Copyright © 2019, Fenilketonurija.hr. Sva prava pridržana. Web design & development: Anđelko Levak
IBAN UDRUGE: HR0823600001101619623