Aktivnosti udruge

<ul>
<li>Međusobno povezivanje i organiziranje pomoći te podrška obiteljima od PKU i njihovim obiteljima</li>
<li>Unaprijeđenje kvalitete života, edukacija i socijalizacija osoba s PKU</li>
<li>Informiranje članova o zakonskim pravima i načinima njihova ostvarivanja</li>
<li>Prikupljanje financijskih i materijalnih sredstava za rad</li>
<li>Organiziranje edukativnih i psiholoških radionica za djecu i adolescente s PKU i za roditelje</li>
<li>Organiziranje tečajeva kuhanja na međunarodnom, nacionalnom i regionalnom nivou</li>
<li>Organiziranje PKU ljetnih kampova - centri za rehabilitacije, edukacije i socijalizacije osoba s PKU (kontinuirano 4 godine)</li>
<li>Tiskanje publikacija (bliteni, letci, PKU kuharica, priručne kuharice, tablice s količinom Phe u namirnicama, prijevodi knjiga "Život s PKU" itd.)</li>
<li>Pisanje projekata i programa te prijave na natječaje</li>
<li>Donacije hrane socijalno ugroženim obiteljima i obiteljima s više djece s PKU</li>
<li>Poklon paketi za blagdane</li>
<li>Sudjelovanje na 1. nacionalnoj konferenciji o rijetkim bolestima u Dubrovniku</li>
<li>Sudjelovanje u tv i radijskim emisijama - na temu rijetkih bolesti (RTL, OTV, lokalne tv...)</li>
<li>Internetska stranica</li>
<li>Suradnja s KBC zagreb koji je i referentni centar za PKU te sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje</li>
<li>Suradnja sa poduzećem G-M Pharma Zagreb d.o.o.</li>
<li>Suradnja s nizom ustanova, poduzeća, banaka, udruga</li>
</ul>

Copyright © 2019, Fenilketonurija.hr. Sva prava pridržana. Web design & development: Anđelko Levak
IBAN UDRUGE: HR0823600001101619623